หมวดหมู่ : ตารางเรียน

ตารางเรียน จันทร์-ศุกร์ ภาคเรียนที่ 1/2558

เปิดเรียน 18 พฤษภาคม – 25 กันยายน 2558 ชั้น เวลา จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ ม.1 17.00-18.30 คณิต พต. อ.อุไรวรรณ คณิต พฐ. อ.อุไรวรรณ อังกฤษ อ.ละออ วิทย์ /ไทย อ.กุลสินี / อ.ธิติมา วิทย์ SMA อ.กานต์พิชชา ม.2 17.00-18.30 อังกฤษ อ.ละออ วิทย์ SMA อ.กานต์พิชชา คณิต พต. / ไทย อ.อุไรวรรณ /อ.ธิติมา วิทย์ อ.กานต์พิชชา คณิต พฐ. อ.อุไรวรรณ ม.3 17.00-18.30 วิทย์ อ.กานต์พิชชา อังกฤษ [...]

ตารางเรียน เสาร์-อาทิตย์ ภาคเรียนที่ 1/2558

เปิดเรียน 16 พฤษภาคม – 25 กันยายน 2558 เสาร์/เวลา 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 พัก 13.00-14.00 14.00-15.00 ป.4 ไทย อ.ธิติมา อังกฤษ อ.ละออ สังคม อ.ศิริพร วิทย์ อ.ดาลัด คณิต อ.ธนภรณ์ ป.5 อังกฤษ อ.ละออ สังคม อ.ศิริพร ไทย อ.พจนา คณิต อ.ธนภรณ์ วิทย์ อ.ดาลัด ป.6 คณิต อ.ธนภรณ์ วิทย์ อ.ดาลัด อังกฤษ อ.ละออ ไทย อ.พจนา สังคม อ.ศิริพร วิชาละ 1,000 บาท / เรียนทุกวิชาเหมาจ่าย 3,500 บาท – [...]

ตารางเรียน คอร์สล่วงหน้า เทอม1/2558

เปิดเรียน จันทร์-เสาร์ เริ่ม 2 – 25 เมษายน 2558 หยุดสงกรานต์ 13 – 15 เมษายน 2558 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 พัก 13.00-14.00 14.00-15.00 ป.4 ไทย อ.ธิติมา อังกฤษ อ.ละออ ไทย อ.ธิติมา คณิต อ.ธนภรณ์ วิทย์ อ.ดาลัส ป.5 อังกฤษ อ.ละออ สังคม อ.ศิริพร ไทย อ.พจนา วิทย์ อ.ดาลัส คณิต อ.ธนภรณ์ ป.6 คณิต อ.ธนภรณ์ วิทย์ อ.ดาลัส อังกฤษ อ.ละออ ไทย อ.พจนา สังคม อ.ศิริพร วิชาละ 1,000 [...]

ตารางเรียน ตะลุยโจทย์เตรียมสอบเข้า ม.1/ม.4 (มีนาคม) 2558

เปิดเรียน 9-27 มีนาคม 2558 หยุดวันอาทิตย์ ตะลุยโจทย์เตรียมสอบเข้า ม.1 09.00-10.30 10.30-12.00 พัก 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 วิทย์ อ.ปราณี คณิต อ.ชุมพร อังกฤษ อ.จิราวรรณ ไทย อ.พจนา สังคม อ.ศิริพร เรียนทุกวิชา 3,000 บาท – ตะลุยโจทย์เตรียมสอบเข้า ม.4 09.00-10.30 10.30-12.00 พัก 13.00-14.30 14.30-16.00 คณิต อ.ชุมพร ไทย/สังคม อ.ธิติมา/อ.ศิริพร วิทย์ อ.ปราณี อังกฤษ อ.จิราววรณ วิชาละ 1,200 บาท / เรียนทุกวิชา 4,000 บาท [*] ห้องละ 30 ที่นั่งเท่านั้น

ตารางเรียน จันทร์-ศุกร์ ภาคเรียนที่ 2/2557

เปิดเรียน 3 พฤศจิกายน 2557 – 22 กุมภาพันธ์ 2558 ชั้น เวลา จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ ม.1 17.00-18.30 คณิต พต. อ.อุไรวรรณ คณิต พฐ. อ.อุไรวรรณ อังกฤษ อ.ละออ วิทย์ /ไทย อ.กุลสินี / อ.ธิติมา วิทย์ SMA อ.กุลสินี ม.2 17.00-18.30 อังกฤษ อ.ละออ วิทย์ SMA อ.กานต์พิชชา คณิต พต. / ไทย อ.อุไรวรรณ /อ.ธิติมา วิทย์ อ.กานต์พิชชา คณิต พฐ. อ.อุไรวรรณ ม.3 17.00-18.30 วิทย์ อ.กานต์พิชชา [...]

ตารางเรียน เสาร์-อาทิตย์ ภาคเรียนที่ 2/2557

เปิดเรียน 3 พฤศจิกายน 2557 – 23 กุมภาพันธ์ 2558 เสาร์/เวลา 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 พัก 13.00-14.00 14.00-15.00 ป.4 ไทย อ.ธิติมา สังคม อ.ศิริพร อังกฤษ อ.ละออ วิทย์ อ.ดาลัด คณิต อ.ธนภรณ์ ป.5 อังกฤษ อ.ละออ วิทย์ อ.ดาลัด ไทย อ.พจนา คณิต อ.ธนภรณ์ สังคม อ.ศิริพร ป.6 คณิต อ.ธนภรณ์ อังกฤษ อ.ละออ สังคม อ.ศิริพร ไทย อ.พจนา วิทย์ อ.ดาลัด วิชาละ 1,000 บาท / เรียนทุกวิชาเหมาจ่าย 3,500 บาท [...]

ตารางเรียน คอร์ส Ent ตรง ตุลาคม 2557

เปิดเรียน จันทร์-เสาร์ เริ่ม 6-26 ตุลาคม 2557 หยุดวันอาทิตย์ 09.00-10.30 10.30-12.00 พัก 13.00-14.30 14.30-16.00 Ent. ตรง คณิต Ent. กข อ.ชุมพร ไทย Ent อ.ธิติมา วิชาละ 2,000 บาท [*] นักเรียนเก่าได้ส่วนลดพิเศษอีก 5% [*] ชั้นมัธยมต้น และมัธยมปลาย นักเรียนสามารถจัดกลุ่มเรียน อย่างน้อย 10 คน เรียนนอกเหนือจากตาราง สามารถเลือกวิชาเรียน และกำหนดเนื้อหาที่ต้องการเรียนได้

ตารางเรียน คอร์สล่วงหน้า เทอม2/2557

เปิดเรียน จันทร์-เสาร์ เริ่ม 6-26 ตุลาคม 2557 หยุดวันอาทิตย์ 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 พัก 13.00-14.00 14.00-15.00 ป.4 คณิต อ.ธนภรณ์ วิทย์ อ.ดาลัส ไทย อ.ธิติมา สังคม อ.ศิริพร อังกฤษ อ.ละออ ป.5 วิทย์ อ.ดาลัส คณิต อ.ธนภรณ์ สังคม อ.ศิริพร อังกฤษ อ.ละออ ไทย อ.พจนา วิชาละ 1,000 บาท / เรียนทุกวิชาเหมาจ่าย 3,500 บาท / ห้องละไม่เกิน 20 คน – 09.00-10.30 10.30-12.00 พัก 13.00-14.30 14.30-16.00 ม.1 อังกฤษ อ.จิราวรรณ [...]

ตารางเรียน ตะลุยโจทย์เตรียมสอบเข้า ม.1/ม.4 (ตุลาคม) 2557

เปิดเรียน จันทร์-เสาร์ เริ่ม 6-26 ตุลาคม 2557 หยุดวันอาทิตย์ ติวเข้าเตรียมสอบเข้า ม.1 – ทั่วไป 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 พัก 13.00-14.00 14.00-15.00 วิทย์ อ.กานต์พิชชา สังคม อ.ศิริพร อังกฤษ อ.ละออ ไทย อ.พจนา คณิต อ.ชุมพร วิชาละ 1,200 บาท เรียนทุกวิชาเหมาจ่าย 4,500 บาท – ติวเข้าเตรียมสอบเข้า ม.1 – SMA 09.00-10.30 10.30-12.00 พัก 13.00-14.30 วิทย์ อ.กุลสินี คณิต อ.ชุมพร อังกฤษ อ.จิราวรรณ วิชาละ 1,200 บาท เรียนทุกวิชาเหมาจ่าย 4,500 บาท – [...]

ตารางเรียน จันทร์-ศุกร์ ภาคเรียนที่ 1/2557

เปิดเรียน 8 พฤษภาคม – 26 กันยายน 2557 ชั้น เวลา จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ ม.1 17.00-18.30 คณิต พต. อ.อุไรวรรณ คณิต พฐ. อ.อุไรวรรณ อังกฤษ อ.ละออ วิทย์ /ไทย อ.กุลสินี / อ.ธิติมา วิทย์ SMA อ.กุลสินี ม.2 17.00-18.30 อังกฤษ อ.ละออ วิทย์ SMA อ.กานต์พิชชา คณิต พต. / ไทย อ.อุไรวรรณ /อ.ธิติมา วิทย์ อ.กานต์พิชชา คณิต พฐ. อ.อุไรวรรณ ม.3 17.00-18.30 วิทย์ อ.กานต์พิชชา อังกฤษ [...]