หมวดหมู่ : ตารางเรียน

ตารางเรียน จันทร์-ศุกร์ ภาคเรียนที่ 1/2557

เปิดเรียน 8 พฤษภาคม – 26 กันยายน 2557 ชั้น เวลา จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ ม.1 17.00-18.30 คณิต พต. อ.อุไรวรรณ คณิต พฐ. อ.อุไรวรรณ อังกฤษ อ.ละออ วิทย์ /ไทย อ.กุลสินี / อ.ธิติมา วิทย์ SMA อ.กุลสินี ม.2 17.00-18.30 อังกฤษ อ.ละออ วิทย์ SMA อ.กานต์พิชชา คณิต พต. / ไทย อ.อุไรวรรณ /อ.ธิติมา วิทย์ อ.กานต์พิชชา คณิต พฐ. อ.อุไรวรรณ ม.3 17.00-18.30 วิทย์ อ.กานต์พิชชา อังกฤษ [...]

ตารางเรียน เสาร์-อาทิตย์ ภาคเรียนที่ 1/2557

เปิดเรียน 10 พฤษภาคม – 26 กันยายน 2557 เสาร์/เวลา 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 พัก 13.00-14.00 14.00-15.00 ป.4 ไทย อ.ธิติมา อังกฤษ อ.ละออ สังคม อ.ทัศน์กัญญา วิทย์ อ.ดาลัด คณิต อ.ธนภรณ์ ป.5 อังกฤษ อ.ละออ สังคม อ.ทัศน์กัญญา ไทย อ.พจนา คณิต อ.ธนภรณ์ วิทย์ อ.ดาลัด ป.6 คณิต อ.ธนภรณ์ วิทย์ อ.ดาลัด อังกฤษ อ.ละออ ไทย อ.พจนา สังคม อ.ทัศน์กัญญา วิชาละ 1,000 บาท / เรียนทุกวิชาเหมาจ่าย 3,500 บาท – [...]

ตารางเรียน คอร์สล่วงหน้า เทอม1/2557

เรียนจันทร์-เสาร์ เริ่ม 1 -26 เมษายน 2557 *** หยุด วันสงกรานต์ 12-16 เมษายน 2557 *** ชั้น 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 ป.4 ไทย อ.ธิติมา สังคม อ.ทัศน์กัญญา อังกฤษ อ.ละออ พัก คณิต อ.ธนภรณ์ วิทย์ อ.ดาลัด ป.5 สังคม อ.ทัศน์กัญญา อังกฤษ อ.ละออ วิทย์ อ.ดาลัด ไทย อ.พจนา คณิต อ.ธนภรณ์ ป.6 คณิต อ.ธนภรณ์ วิทย์ อ.ดาลัด ไทย อ.พจนา อังกฤษ อ.ละออ สังคม อ.ทัศน์กัญญา วิชาละ [...]

ตารางเรียน ตะลุยโจทย์เตรียมสอบเข้า ม.1/ม.4 (มีนาคม) 2557

ตะลุยโจทย์เตรียมสอบเข้า ม.1 *** เปิดเรียน 10-28 มีนาคม 2557 หยุดวันอาทิตย์ *** วิชาที่สอบ คณิต-อังกฤษ-วิทย์-ภาษาไทย-สังคม 09.00-10.30 10.30-12.00 พัก 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 วิทย์ อ.กุลสินี คณิต อ.ชุมพร อังกฤษ อ.จิราวรรณ ไทย อ.พจนา สังคม อ.บัณฑิตา เรียนทุกวิชา 3,000 บาท – ตะลุยโจทย์เตรียมสอบเข้า ม.4 *** เปิดเรียน 10-29 มีนาคม 2557 หยุดวันอาทิตย์ *** วิชาที่สอบ คณิต-อังกฤษ-วิทย์-ภาษาไทย-สังคม 09.00-10.30 10.30-12.00 พัก 13.00-14.30 14.30-16.00 คณิต อ.ชุมพร ไทย / สังคม อ.ธิติมา / อ.บัณฑิตา [...]

ตารางเรียน จันทร์-ศุกร์ ภาคเรียนที่ 2/2556

เปิดเรียน 4 พฤศจิกายน 2556 – 23 กุมภาพันธ์ 2557 ชั้น เวลา จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ ม.1 17.00-18.30 คณิต พต. อ.อุไรวรรณ คณิต พฐ. อ.อุไรวรรณ อังกฤษ อ.ละออ วิทย์ อ.กุลสินี วิทย์ SMA อ.กานต์พิชชา ไทย อ.ธิติมา ม.2 17.00-18.30 อังกฤษ อ.ละออ วิทย์ SMA อ.กานต์พิชชา คณิต พต. อ.อุไรวรรณ์ วิทย์ อ.กานต์พิชชา คณิต พฐ. อ.อุไรวรรณ ไทย อ.ธิติมา ม.3 17.00-18.30 วิทย์ อ.กานต์พิชชา อังกฤษ อ.สิริรัตน์ [...]

ตารางเรียน เสาร์-อาทิตย์ ภาคเรียนที่ 2/2556

เปิดเรียน 4 พฤศจิกายน 2556 – 23 กุมภาพันธ์ 2557 เสาร์/เวลา 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 พัก 13.00-14.00 14.00-15.00 ป.4 ไทย อ.ธิติมา สังคม อ.วิศรุต อังกฤษ อ.ละออ วิทย์ อ.ดาลัด คณิต อ.ธนภรณ์ ป.5 อังกฤษ อ.ละออ วิทย์ อ.ดาลัด ไทย อ.พจนา คณิต อ.ธนภรณ์ สังคม อ.วิศรุต ป.6 คณิต อ.ธนภรณ์ อังกฤษ อ.ละออ สังคม อ.วิศรุต ไทย อ.พจนา วิทย์ อ.ดาลัด วิชาละ 1,000 บาท / เรียนทุกวิชาเหมาจ่าย 3,500 บาท [...]

ตารางเรียน เตรียมสอบเข้า ม.1 ม.4 และมหาวิทยาลัย

เปิดเรียน 4 พศจิกายน 2556 – 23 กุมภาพันธ์ 2557 อาทิตย์ / เวลา 09.00-10.30 10.30-12.00 13.00-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 ป.6 ทั่วไป คณิต อ.สุธี อังกฤษ อ.จิราวรรณ วิทย์ อ.กานต์พิชชา ไทย อ.พจนา สังคม อ.วิศรุต SMA/SMT/EP วิทย์ อ.กุลสินี คณิต อ.ชุมพร อังกฤษ อ.จิราวรรณ อาทิตย์ / เวลา 09.00-10.30 10.30-12.00 13.00-14.30 14.30-16.00 ม.3 ทั่วไป อังกฤษ อ.จิราวรรณ วิทย์ อ.กานต์พิชชา คณิต อ.สุธี ไทย + สังคม อ.ธิติมา + [...]

ตารางเรียน เสาร์-อาทิตย์ ภาคเรียนที่ 1/2556

เปิดเรียน 16 พฤษภาคม – 25 กันยายน 2556 เสาร์/เวลา 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 พัก 13.00-14.00 14.00-15.00 ป.4 ไทย อ.ธิติมา สังคม อ.วิศรุต อังกฤษ อ.ละออ วิทย์ อ.สุภักดิ์ คณิต อ.กาญจนา ป.5 อังกฤษ อ.ละออ วิทย์ อ.สุภักดิ์ ไทย อ.พจนา คณิต อ.กาญจนา สังคม อ.วิศรุต ป.6 คณิต อ.กาญจนา อังกฤษ อ.ละออ สังคม อ.วิศรุต ไทย อ.พจนา วิทย์ อ.สุภักดิ์ วิชาละ 1,000 บาท / เรียนทุกวิชาเหมาจ่าย 3,500 บาท (ห้องละไม่เกิน [...]

ตารางเรียน จันทร์-ศุกร์ ภาคเรียนที่ 1/2556

เปิดเรียน 16 พฤษภาคม – 25 กันยายน 2556 ชั้น เวลา จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ ม.1 17.00-18.30 คณิต พต. อ.อุไรวรรณ คณิต พฐ. อ.อุไรวรรณ อังกฤษ อ.ละออ วิทย์ อ.กุลสินี วิทย์ SMA อ.กุลสินี ไทย อ.ธิติมา ม.2 17.00-18.30 อังกฤษ อ.ละออ วิทย์ SMA อ.กานต์พิชชา คณิต พต. อ.ธณัชชา วิทย์ อ.กานต์พิชชา คณิต พฐ. อ.ธณัชชา ไทย อ.ธิติมา ม.3 17.00-18.30 วิทย์ อ.กานต์พิชชา อังกฤษ อ.สิริรัตน์ คณิต [...]

ตารางเรียน ตะลุยโจทย์เตรียมสอบเข้า ม.1/ม.4 (มีนาคม) 2556

ตะลุยโจทย์เตรียมสอบเข้า ม.1 เปิดเรียน 1-22 มีนาคม 2556 หยุดวันอาทิตย์ วิชาที่สอบ คณิต-อังกฤษ-วิทย์-ไทย-สังคม กลุ่ม 1 จันทร์ – ศุกร์ 1-8 มีนาคม 2556 17.00-19.00 และทุกวัน 11-22 มีนาคม 2556 09.00-19.00 กลุ่ม 2 เสาร์ – อาทิตย์ 2,9 มีนาคม 2556 09.00-16.00 และทุกวัน 11-22 มีนาคม 2556 09.00-06.00 เรียนทุกวิชา 3,000 บาท — ตะลุยโจทย์เตรียมสอบเข้า ม.4 เปิดเรียน 1-22 มีนาคม 2556 หยุดวันอาทิตย์ วิชาที่สอบ คณิต-อังกฤษ-วิทย์-ไทย-สังคม เวลา 09.00-10.30 10.30-12.00 12.00-13.00 13.00-14.30 [...]