สถาบัน

โรงเรียนกวดวิชานันทวิทย์
1/2-3 ถ.จิระนคร อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (ตรงข้ามโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย) โทร.074-235789
โดย อาจารย์ชุมพร จันทมณี และทีมงานคุณภาพ

แผนที่โรงเรียนกวดวิชานันทวิทย์